Blog

Liturgische dansen op film voor gebruik in online-vieringen.

Hoe kunnen we online vieringen en andere kerkdiensten visueel aantrekkelijk maken? Zijn er andere manieren dan voorlezen, vertellen of preken om virtuele of lijfelijk aanwezige
deelnemers mee te nemen in wat in een viering aan de orde is?

Deze vraag houdt me al enige tijd bezig. Heerlijk dat ik voor de online-viering van Palmpasen in Vrijzinnig Centrum Vrijburg een korte dansfilm kon maken! Marjolein van Panhuys heeft er een prachtige montage van gemaakt. Kijk maar (tussen minuut 17.10 en 21.22):
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1242/events/recording/161692020001242.

Het maken ervan smaakte naar meer. Sigrid Braam en Susanne de Jong-Tennekes (collega’s van de 7evende Hemel) en ik hebben daarom drie liturgische dansen gemaakt en gefilmd. Die kunnen in online-vieringen worden getoond als kyrie, als gloria en om mensen mee te nemen in een houding van verstilling. Binnenkort zijn ze klaar en kunnen ze via stichting de 7evende Hemel besteld worden.
Mocht je nu al iets willen weten? Neem dan contact met me op via het contactformulier!

Van kop naar kont en weer terug

Van kop naar kont en weer terug

Vaak zeggen mensen die meedoen aan een bibliodans: ‘Dansen helpt me uit  mijn hoofd te komen, mijn lichaam te voelen en mijn gevoel ruimte te geven.’

Dat was ook wat met mij gebeurde toen ik ging dansen. Tijdens mijn studie theologie zat ik veel in mijn hoofd. Het nadenken over wat geloven is, was nuttig. Allerlei vanzelfsprekendheden werden doorbroken. Dat was spannend. Maar het gaf ook ruimte om tot nieuwe inzichten te komen en te zoeken naar nieuwe inhouden en vormen. Toch bleef het voor mijn gevoel een beetje zweven. Hoe kon ik zelf als gelovige een nieuwe manier van geloven vinden? Tot mijn verrassing gebeurde dat door te dansen. Door te dansen ging ik ‘van kop naar kont’. Ik raakte met huid en haar, met lichaam en gevoel, met al mijn creativiteit in die zoektocht betrokken. Ik genoot ervan, begon dansworkshops te geven, ontwierp vieringen met dans en ontwikkelde vormen van pastoraat en geestelijke begeleiding door middel van dans.

Na daar jaren mee bezig geweest te zijn, begon het te kriebelen. De gedachte ontstond om wat ik intuïtief ontwikkeld had en wat ik ‘bibliodans’ was gaan noemen, theoretisch te onderbouwen. In maart vorig jaar verdedigde ik mijn proefschrift ‘Tango met God? Een theoretische verheldering van bibliodans als methode voor spirituele vorming’. Ik ging daarmee weer ‘van kont naar kop’. Maar waarom terug naar de kop, het denken, als ‘de kont’, het gevoel en de intuïtie zo veel goeds brengen? Het is tenslotte best moeilijk om onder woorden te brengen wat dans te weeg kan brengen.

Wat het me heeft gebracht: ik ben nog meer diepte gaan zien achter wat gaandeweg, intuïtief tijdens het dansen gebeurt. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat het afwisselen van doen (expressie), gewaarworden en voelen (impressie) gezien kan worden als een afwisseling van actie en contemplatie. Door het zo te benoemen, verankerde het zich verrassend genoeg nog meer in mijn gevoel. Bovendien kon ik dit aspect van bibliodans verbinden met meditatietradities in de christelijke traditie.

Misschien is dat ook wel wat ik hoop dat gebeurt als ik aan het eind van een workshop vraag om in de kring met enkele woorden weer te geven wat het dansen je gaf. Dat de ervaring die je opdeed, verankerd wordt en dat je je verbonden gaat voelen met andere gelovigen en zinzoekers en wie weet de christelijke traditie.

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief september 2020

Beste geïnteresseerden in bibliodans,

Eind augustus gaf ik vlak over de grens met Duitsland een bibliodansworkshop ’Lerne Bibliodans kennen’. De eerste die ik sinds de coronamaatregelen van kracht zijn ‘binnen’ gaf. Het was in een ruime zaal met goede ventilatie en een heerlijke houten dansvloer. Voor ieder van de tien deelnemers had ik met tape op de grond een ruimte aangegeven waarin ze konden dansen, zonder te dicht bij elkaar te komen. Ik bedacht dansopdrachten waarin ze, ondanks de afstand, konden samenwerken. Dat leverde verrassende dansen op én we merkten dat ook op afstand een gevoel van gemeenschappelijkheid kon ontstaan.
Deze ervaring stemt me hoopvol voor het komend seizoen. Het is mogelijk om, binnen de corona-beperkingen, op een veilige manier live in groepen bibliodans te beoefenen! Wat heerlijk dat ik bibliodansworkshops kan geven in kerkruimtes! En als het niet mogelijk is om in een grote ruimte te werken, dan dans ik ‘gewoon’ met een kleinere groep..

Heb je zin om weer samen met anderen te dansen? Kijk dan op mijn site: www.riettebeurmanjer.nl In de agenda zie je op welke plekken je binnenkort kan meedoen.
Maar misschien waag je je daar liever nog niet aan. Dan kan je meedoen met Bibliodans Thuis. Meer dan honderd mensen hebben daar al gratis mee kennisgemaakt via het programma Terug naar de Bron. Een aanzienlijk deel daarvan is verder gegaan met de serie Rust en Ruimte. Het was trouwens niet alleen de lockdown die mensen daartoe bracht. Sommigen melden mee te doen omdat het vaak te ver reizen is om aan een live workshop deel te nemen. Anderen lieten weten dansen toch wel spannend te vinden en dit te zien als een mogelijkheid om het in een veilige omgeving uit te proberen. Wie weet geldt zo iets ook voor jou. Kijk dan op https://riettebeurmanjer.nl/thuis/ voor meer informatie en om het gratis kennismakingsprogramma aan te vragen.

Riëtte Beurmanjer
4 september 2020

Holy Swing?

Kunnen mensen door te dansen hun lichaam als heilig ervaren? Benieuwd naar een antwoord? Lees mijn artikel ‘Holy Swing in het themanummer ‘Het lichaam als heilige ruimte’ van Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek ( 28e jaargang, nr 107, maart 2020).

NIEUW: Kom tot jezelf met Bibliodans Thuis!

NIEUW: Kom tot jezelf met Bibliodans Thuis!

Raak je door de druk van de omstandigheden jezelf een beetje kwijt? Vind je het lastig om thuis een goede vorm te vinden om tot jezelf te komen?

Aandachtig bewegen helpt je jezelf te voelen. Dansen geïnspireerd door een Bijbeltekst leidt je naar je Bron van leven.

Dat heeft mijn jarenlange ervaring in het werken met bibliodans me geleerd. Daarom heb ik een programma ontworpen dat je thuis kunt doen. Het helpt je stap voor stap tot jezelf te komen en je open te stellen voor je goddelijke Bron.

Maak kosteloos kennis met Bibliodans Thuis!

Dan krijg je een voorbeeld toegestuurd met daarin:

  • een audiobestandje voor een ontspanningsoefening
  • een psalmtekst ter inspiratie
  • aanwijzingen voor de dans
  • muziektips
Dansretraite in de stad?

Dansretraite in de stad?

Is het mogelijk: in een stad stil te worden en tot rust te komen? Is het mogelijk: dansend een retraite te doen?

Zeker! De Franciscanen van Stadsklooster Laverna bieden je gastvrij een rustig onderkomen en de mogelijkheid mee te doen met de gebeden.

In de lichte,verstilde ART-dansstudio heb je één uur per dag ruimte om dansend bezig te zijn met een vraag of thema dat je bezig houdt. Ik begeleid je daarbij met gesprek en suggesties om tot dansen te komen. Bijbelse teksten, poëzie of afbeeldingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Maar ook wat je in de stad tegenkomt kan inspiratie geven!

Schroom niet en bel voor meer informatie of overleg over data! 020 – 6654 685
Locatie: Stadsklooster Laverna
Kosten: € 40 euro per dag voor verblijf, 40, 50 of 60 euro per keer voor begeleiding
Opgaven: h.beurmanjer@planet.nl

 

Tango met Jezus?

Tango met Jezus?

Wie is Jezus? Veel mensen vinden dogmatische antwoorden op die vraag afstandelijk. Daarom zoeken ze naar werkvormen die verhalen over hem dichterbij brengen. Bijvoorbeeld bibliodans.

Zie mijn artikel ‘Tango met Jezus? in themanummer ‘Menselijkerwijs over God spreken’ van Geruchten 57: (www.opgoedgerucht.nl , juni 2019)

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685