Is het mogelijk: in een stad stil te worden en tot rust te komen? Is het mogelijk: dansend een retraite te doen?

Zeker! De Franciscanen van Stadsklooster Laverna bieden je gastvrij een rustig onderkomen en de mogelijkheid mee te doen met de gebeden.

In de lichte,verstilde ART-dansstudio heb je één uur per dag ruimte om dansend bezig te zijn met een vraag of thema dat je bezig houdt. Ik begeleid je daarbij met gesprek en suggesties om tot dansen te komen. Bijbelse teksten, poëzie of afbeeldingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Maar ook wat je in de stad tegenkomt kan inspiratie geven!

Schroom niet en bel voor meer informatie of overleg over data! 020 – 6654 685
Locatie: Stadsklooster Laverna
Kosten: € 40 euro per dag voor verblijf, 40, 50 of 60 euro per keer voor begeleiding
Opgaven: h.beurmanjer@planet.nl