Bibliodans: dansmeditaties voor zinzoekers en gelovigen

Riëtte Beurmanjer begeleidt bij het verdiepen van je geloof en spiritualiteit

 

  • Kom tot jezelf

  • Ervaar dansend Bijbelteksten en gedichten

  • Stel je open voor je goddelijke Bron

Over mij

Riëtte Beurmanjer is geschoold als theologe, dansdocente en geestelijk begeleider. Ze ontwikkelde bibliodans als methode om geloof en spiritualiteit te verdiepen.

Mijn aanbod

Je kunt op vele diverse manieren bezig zijn met Bibliodans.

Met je hart

Ben je iemand die liever doet, dan praat? Probeer je iets eerder met je hart dan met je verstand te begrijpen? Dan is bibliodans iets voor jou!

|

Verbeelden

Als je woorden uit Bijbelverhalen, liederen of gedichten in dans verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je bewegingen en je gevoel vertellen je wat ze voor je kunnen betekenen.

Bewegen

Je hoeft geen ballerina te zijn of een uitgesproken ritmegevoel te hebben om mee te kunnen doen. Nieuwsgierigheid naar wat het dansen je brengen kan, dat is belangrijk.
w

Met begeleiding

Als begeleider zorg ik voor een ontspannen sfeer. Ik geef duidelijke aanwijzingen hoe je alleen en met elkaar een verhaal in dans kunt beleven. Wereldmuziek zet de toon en geeft plezier.

Wat is bibliodans?

Dansen helpt je tot jezelf te komen. Als je woorden uit Bijbelverhalen in dans verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je bewegingen en je gevoel vertellen je wat ze voor je kunnen betekenen. Bibliodans kan je helpen je open te stellen voor de goddelijke Bron van je bestaan. Dansen kan bidden worden.

Voor wie is bibliodans?

Bibliodans is thuis in de christelijke traditie. Maar om mee te doen hoef je geen super-gelovige te zijn. Bibliodans helpt je juist bij het zoeken naar de zin van wat je doet. Bijbelverhalen kunnen daarbij van betekenis zijn. Bibliodans is voor mensen die hun geloof en spirituele levenshouding willen verdiepen.

Veel gestelde vragen

Moet je er uit zien als een echte danser/es?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gaat in bibliodans niet om een perfect uitziend danslijf. Je zoekt juist naar een plezierige manier om te dansen met je lichaam zoals het is…
Ik heb een fysieke beperking. Kan ik meedoen?

Ja zeker. In bibliodans gaat het niet om het nadoen of instuderen van meer of minder ingewikkelde bewegingen van mij als begeleider. Het gaat er om dat je spelenderwijs de dansmogelijkheden ontdekt van je eigen lichaam, ook als het beperkingen kent. Als je bijvoorbeeld slecht ter been bent, kan je ook op een kruk dansen.

Moet je ritmegevoel hebben om mee te kunnen doen?
Bij ritme denken mensen vaak aan in de maat kunnen lopen of dansen op de tel. Maar dat is maar één manier om over ritme te denken. Ritme gaat ook over het afwisselen van snelle en langzame bewegingen of die van het spannen en ontspannen van je spieren. Dat geeft een ritme zonder dat je over de telling hoeft na te denken.
En wat als ik geëmotioneerd raak?
Ja, dat kan gebeuren. Als de beweging stroomt, willen ook wel eens tranen vloeien. Je kan dan verschillende dingen doen. Even aan de kant gaan zitten, tot rust komen en dan weer instappen. Of dat wat je voelt in dans omzetten. Dan hoeft het niet over je heen te spoelen, maar kan je er iets mee doen. Gaandeweg merk je dan wat het je zeggen wil. Als het nodig is, zoeken we naar een moment dat je er over kunt vertellen.

Workshops

Samen dansend
een Bijbeltekst beleven

Retraites

Ruimte om dansend je geloof te verdiepen

Bibliodans Thuis

Op je eigen tijd dansend mediteren

Opleiding

Bekwaam bibliodans begeleiden

Op maat

Een passend dansprogramma

Bij een dansretraite in Amsterdam

Na de tweede danssessie besloot ik in het Oosterpark in te lopen. Daar werd ik geraakt door het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ik besefte toen dat een retraite midden in de natuur fijn is, maar dat zelfs een drukke stad een ‘boodschap’ voor me kan hebben.’

Annieke van Dijk

geestelijk begeleider

Bij kennismakingsworkshop op het Inspiratiefestival Op Terschelling

Riëtte prikkelde ons, daagde ons uit. En we durfden. We durfden in beweging te komen, op elkaar te reageren, te dansen door de ruimte. Het was veilig. We lazen de tekst van Genesis 2, de mens die de adem krijgt ingeblazen, als nieuw. We keken naar elkaar terwijl we die tekst dansten en we voelden het leven.’Met Riëtte waren we de drempel over gegaan, wij allemaal, om te spelen, om te dansen.

Sietske Blok

predikante

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685