Bibliodans: dansmeditaties voor zinzoekers en gelovigen

Riëtte Beurmanjer begeleidt bij het verdiepen van je geloof en spiritualiteit

 

  • Kom tot jezelf

  • Ervaar dansend Bijbelteksten en gedichten

  • Stel je open voor je goddelijke Bron

Over mij

Riëtte Beurmanjer is geschoold als theologe, dansdocente en geestelijk begeleider. Ze ontwikkelde bibliodans als methode om geloof en spiritualiteit te verdiepen.

Mijn aanbod

Je kunt op vele diverse manieren bezig zijn met Bibliodans.

Met je hart

Ben je iemand die liever doet, dan praat? Probeer je iets eerder met je hart dan met je verstand te begrijpen? Dan is bibliodans iets voor jou!

|

Verbeelden

Als je woorden uit Bijbelverhalen, liederen of gedichten in dans verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je bewegingen en je gevoel vertellen je wat ze voor je kunnen betekenen.

Bewegen

Je hoeft geen ballerina te zijn of een uitgesproken ritmegevoel te hebben om mee te kunnen doen. Nieuwsgierigheid naar wat het dansen je brengen kan, dat is belangrijk.
w

Met begeleiding

Als begeleider zorg ik voor een ontspannen sfeer. Ik geef duidelijke aanwijzingen hoe je alleen en met elkaar een verhaal in dans kunt beleven. Wereldmuziek zet de toon en geeft plezier.

Wat is bibliodans?

Dansen helpt je tot jezelf te komen. Als je woorden uit Bijbelverhalen in dans verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je bewegingen en je gevoel vertellen je wat ze voor je kunnen betekenen. Bibliodans kan je helpen je open te stellen voor de goddelijke Bron van je bestaan. Dansen kan bidden worden.

Voor wie is bibliodans?

Bibliodans is thuis in de christelijke traditie. Maar om mee te doen hoef je geen super-gelovige te zijn. Bibliodans helpt je juist bij het zoeken naar de zin van wat je doet. Bijbelverhalen kunnen daarbij van betekenis zijn. Bibliodans is voor mensen die hun geloof en spirituele levenshouding willen verdiepen.

Veel gestelde vragen

Moet je er uit zien als een echte danser/es?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gaat in bibliodans niet om een perfect uitziend danslijf. Je zoekt juist naar een plezierige manier om te dansen met je lichaam zoals het is…
Ik heb een fysieke beperking. Kan ik meedoen?

Ja zeker. In bibliodans gaat het niet om het nadoen of instuderen van meer of minder ingewikkelde bewegingen van mij als begeleider. Het gaat er om dat je spelenderwijs de dansmogelijkheden ontdekt van je eigen lichaam, ook als het beperkingen kent. Als je bijvoorbeeld slecht ter been bent, kan je ook op een kruk dansen.

Moet je ritmegevoel hebben om mee te kunnen doen?
Bij ritme denken mensen vaak aan in de maat kunnen lopen of dansen op de tel. Maar dat is maar één manier om over ritme te denken. Ritme gaat ook over het afwisselen van snelle en langzame bewegingen of die van het spannen en ontspannen van je spieren. Dat geeft een ritme zonder dat je over de telling hoeft na te denken.
En wat als ik geëmotioneerd raak?
Ja, dat kan gebeuren. Als de beweging stroomt, willen ook wel eens tranen vloeien. Je kan dan verschillende dingen doen. Even aan de kant gaan zitten, tot rust komen en dan weer instappen. Of dat wat je voelt in dans omzetten. Dan hoeft het niet over je heen te spoelen, maar kan je er iets mee doen. Gaandeweg merk je dan wat het je zeggen wil. Als het nodig is, zoeken we naar een moment dat je er over kunt vertellen.

Workshops

Samen dansend
een Bijbeltekst beleven

Retraites

Ruimte om dansend je geloof te verdiepen

Bibliodans Thuis

Op je eigen tijd dansend mediteren

Opleiding

Bekwaam bibliodans begeleiden

Op maat

Een passend dansprogramma

Bij Gedanste gebeden: kleine dansfilms voor online- en ‘gewone’ vieringen

De vormgeving ervan is mooi, de gebruikte muziek prachtig! Ik hoopte dat mensen door de filmpjes merken dat ook dans en manier is om het transcendente en dat wat ons ter harte gaat te beleven. En ik denk dat dat gelukt is. Men kwam er later op terug door de bewegingen eruit na te doen. Of men gaf woorden aan wat men had gezien, bijvoorbeeld: toenadering zoeken en afstand nemen… De filmpjes roepen de emoties op die horen bij het aardse, menselijke leven waarmee God volgens de Bijbelse boodschap te maken wil hebben.

Tineke van Lente-Griffioen,

predikante

Bij Bibliodans Thuis

 Bibliodans… Zou het me echt kunnen helpen met het verdiepen van mijn geloofsleven? Ik wil graag vanuit mijn hoofd naar mijn hart, óók, nee juist, in mijn geloof in God. Ik weet uit ervaring dat bewegen op muziek mijn gevoelens doet stromen. Er gebeurt  iets met me, zodra ik wat ik hoor omzet in bewegingen. Het Bijbelverhaal dat ik gedanst en beleefd hebt, is daarna heel anders. Het komt  veel dichterbij. Vanuit mijn hoofd in mijn hart. Ik ben heel blij dat Riëtte bij de oefeningen passende muziek aanreikt. 

Ineke Tel-Brunsveld

deelneemster

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685