Bibliodans is: dansend Bijbelverhalen lezen. Wat is de bijdrage daarvan aan de spirituele vorming van de dansers?

Lees het artikel in Predikant en Samenleving, orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten (jaargang 96, nummer 2, mei 2019).