Veel gestelde vragen

Moet je er uit zien als een echte danser/es?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gaat in bibliodans niet om een perfect uitziend danslijf. Je zoekt juist naar een plezierige manier om te dansen met je lichaam zoals het is…
Ik heb een fysieke beperking. Kan ik meedoen?

Ja zeker. In bibliodans gaat het niet om het nadoen of instuderen van meer of minder ingewikkelde bewegingen van mij als begeleider. Het gaat er om dat je spelenderwijs de dansmogelijkheden ontdekt van je eigen lichaam, ook als het beperkingen kent. Als je bijvoorbeeld slecht ter been bent, kan je ook op een kruk dansen.

Moet je ritmegevoel hebben om mee te kunnen doen?
Bij ritme denken mensen vaak aan in de maat kunnen lopen of dansen op de tel. Maar dat is maar één manier om over ritme te denken. Ritme gaat ook over het afwisselen van snelle en langzame bewegingen of die van het spannen en ontspannen van je spieren. Dat geeft een ritme zonder dat je over de telling hoeft na te denken.
En wat als ik geëmotioneerd raak?
Ja, dat kan gebeuren. Als de beweging stroomt, willen ook wel eens tranen vloeien. Je kan dan verschillende dingen doen. Even aan de kant gaan zitten, tot rust komen en dan weer instappen. Of dat wat je voelt in dans omzetten. Dan hoeft het niet over je heen te spoelen, maar kan je er iets mee doen. Gaandeweg merk je dan wat het je zeggen wil. Als het nodig is, zoeken we naar een moment dat je er over kunt vertellen.

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685