Bibliodans opleiding

Zelf begeleiden?

Op dit moment ben ik bezig een traject te ontwikkelen waarin je je kan bekwamen in het begeleiden van bibliodansvormen. Heb je belangstelling daarvoor? Vul dan dit formulier in, dan neem ik contact op om te horen wat je zou willen leren.

Bibliodans begeleiden?

Je bent enthousiast geraakt over Bibliodans Thuis en wilt een groepje beginnen om bibliodans mee te beoefenen.

Je doet groepswerk in levensbeschouwelijke setting of en zoekt werkvormen om mensen op gevoelsniveau te betrekken

Je begeleidt een bibliodrama- of meditatiegroep en wilt je repertoire uitbreiden met vormen van lichaamsbewustwording, beweging en dans.

Je begeleidt zelf groepen met een vorm van dansen en wilt bibliodans aan je mogelijkheden toevoegen.

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685