Over mij

Mijn werk

Als begeleider zorg ik voor een ontspannen en veilige sfeer.
Met een lichte toon help ik je de drempel om te gaan dansen over te gaan.
Ik geef duidelijke aanwijzingen hoe je alleen en met elkaar woorden in dans tot uitdrukking kunt brengen.
Met goedgekozen vragen help ik je de betekenis ervan te beleven en verwoorden.
Met wereldmuziek stimuleer ik dansplezier en -gevoel.

Ik geef bibliodansworkshops, dansretraites en trainingen in het begeleiden van bibliodans.
Dat doe ik als zzp-er via de Werkplaats voor dans en christelijke spiritualiteit en als medewerker van Stichting de 7evende Hemel.

Riëtte Beurmanjer

Met veel plezier volgde ik een studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik merkte echter dat ik, als het om geloven gaat, niet alleen mijn verstand maar ook mijn gevoel wilde laten spreken.

Tot mijn verrassing ontdekte ik in een dansstudio dat dans voor mij daarvoor een uitgelezen weg was. Daarom volgde ik ook de Opleiding Moderne Dans aan de Theaterschool in Amsterdam. Een training in het begeleiden van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola hielp me de verbinding tussen dans, geloof en spiritualiteit verder te verdiepen. Op basis van dit alles ontwikkelde ik de werkvorm bibliodans. Om die theoretisch te onderbouwen schreef ik een proefschrift: ‘Tango met God? Een theoretische verheldering van biblodans als methode voor spirituele vorming’.

Ik geniet van mensen die dansen. Ik zie dat ze zich ontspannen en plezier hebben. Of dat ze moedig uitdansen wat in hen leeft, hoe pijnlijk misschien ook. Ik vind het mooi om de creativiteit en de vitaliteit van de dansers te wekken. Ik werk graag met Bijbelverhalen omdat ze een veilige ruimte bieden om levensthema’s te verkennen. En soms mag ik er getuige van zijn dat dansen gebed wordt, een woordeloos ‘zijn bij God’.

Riëtte Beurmanjer
3e Oosterparkstraat 224-hs
1092 EJ Amsterdam
tel: 020-6654685